Vannanalyser

Omfattende væskeanalyser for bedre kontroll og effektivitet i ditt anlegg

Kontakt oss

Væskeanalyser for optimal ytelse

Vi tilbyr et bredt spekter av væskeanalyser for ulike formål, og er klare til å hjelpe deg. Vi anbefaler også å inngå en serviceavtale med oss for regelmessige analyser av dine anlegg. Årlige analyser av lukkede anlegg er spesielt viktig. Ved å velge våre væskeanalyser kan du dra nytte av flere fordeler, inkludert bedre kontroll over anlegget, optimal systemvirkningsgrad og muligheten til å iverksette proaktive tiltak før uønskede hendelser oppstår.

Drikkevann

Vi har ekspertise innen væskeanalyser for drikkevann, både brønnvann og kommunalt vann. Vårt team kan utføre grundige analyser for å sikre vannkvaliteten og identifisere eventuelle problemer eller forurensninger.

Prosessvann

Vi tilbyr også væskeanalyser for ulike typer prosessvann. Dette inkluderer fødevann som brukes i produksjonsprosesser, samt sirkulasjonsvann som er involvert i industrielle kretsløp. Våre analyser bidrar til å opprettholde høy kvalitet og effektivitet i prosessvannsystemene.

Varmeanlegg

Når det gjelder varmeanlegg, kan vi utføre væskeanalyser for ulike komponenter. Dette inkluderer radiatoranlegg, gulvvarmeanlegg og steamanlegg. Våre analyser hjelper deg å sikre optimal ytelse og effektivitet i varmesystemene.

Kjøleanlegg

Vi tilbyr også omfattende væskeanalyser for kjøleanlegg. Dette inkluderer analyse av isvann og kjølekretser, som kan inneholde glykol, sprit og saltlaker. Våre analyser bidrar til å opprettholde riktig kjøleeffekt og beskytte mot potensielle problemer eller skader.

Basert på vannanalysene gir vi deg statusrapporter om tilstanden til væsken i ditt spesifikke anlegg. Ved behov kan vi også gi anbefalinger om tiltak for å optimalisere ditt anlegg.

Godt samarbeid

Vi samarbeider med Eurofins AS, et akkreditert laboratorium, som vår partner innen væskeanalyse. Med deres hjelp, kan du være trygg på at analysene blir utført på en pålitelig og nøyaktig måte.

Snakk med oss om dine behov

Dette er eksempler på våre standard væskeanalyser. Hvis du har andre behov eller ønsker, er det bare å ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for ditt anlegg.

Kontakt oss