Effektiv energioptimalisering

Identifisering av innregulerings-problemer i varme- og kjøleanlegg

Kontakt oss

Reduser energiforbruket

Vi hos Pentex AS er dedikerte til å hjelpe våre kunder med å redusere energiforbruket og oppnå større effektivitet i deres VVS-systemer. Gjennom grundige analyser og teknisk ekspertise, identifiserer vi potensielle energisparemuligheter i bygninger og anlegg. Vårt erfarne team utfører grundige vurderinger av varme-, kjøle- og ventilasjonssystemene for å finne optimale løsninger.

Vi tilbyr skreddersydde energieffektivitetsløsninger som bidrar til å redusere driftskostnader og miljøpåvirkning, og ved å samarbeide med oss, kan du forvente å oppnå økt energieffektivitet, forbedret inneklima og reduserte karbonavtrykk.

Optimalisering av energi
i varme- og kjøleanlegg

Vi tilbyr tjenester innen optimalisering av varme- og kjøleanlegg. Dette omfatter prosjektering, utførelse og kontroll for å sikre at tekniske anlegg fungerer optimalt og oppfyller sine tiltenkte formål.

En viktig del av optimaliseringen er innregulering av anleggene. Ved å utføre riktig innregulering skaper vi de nødvendige forutsetningene for at anleggene kan fungere på sitt beste.

Ikon - prikker

Visste du at …

Korrekt innregulering er spesielt avgjørende for nyere lavtemperaturanlegg med varmepumper. Feilregulering kan resultere i for høye arbeidstemperaturer for varmepumpen, noe som betydelig reduserer systemets virkningsgrad (SCOP) og fører til unødvendig energiforbruk.

Slik identifiserer vi problemer med innregulering

Ved å benytte våre tjenester innen optimalisering av varme- og kjøleanlegg, kan du sikre at anleggene fungerer effektivt og oppnår optimale resultater.

Ujevn fordeling av varme

Ovenfor ser vi et anlegg der radiatorene lengst fra varmekilden har dårligere varmefordeling. Dette indikerer en ubalansert hydraulikk i anlegget, og energiflyten blir derfor feilfordelt. På vinteren må man da øke temperaturen i anlegget for å oppnå tilfredsstillende varme i de ytterste seksjonene. Dette fører til et økt energiforbruk på opptil 25 %.

Jevn fordeling av varme

Når korrekt innregulering er utført, blir energien jevnt fordelt over hele anlegget. Dette gjør det mulig å senke temperaturen, redusere energikostnadene og oppnå en energibesparelse på opptil 25 %.

Prat med oss

Ta kontakt med oss for å diskutere dine energioptimaliseringsbehov. Vi er klare til å levere skreddersydde løsninger som passer til dine spesifikke krav og bidrar til en bærekraftig og effektiv drift.

Kontakt oss