Service, drift og vedlikehold

Vi sikrer trygg og optimal drift av dine anlegg

Kontakt oss

Skreddersydde avtaler for dine behov

For å sikre optimal funksjon av anlegg er det viktig å beskytte seg mot uforutsette hendelser. Med våre serviceavtaler får du en stabil og forutsigbar drift samtidig som vi tar vare på dine verdier. Pentex AS tilbyr skreddersydde serviceavtaler som passer de fleste typer tekniske anlegg, og våre erfarne serviceteknikere utfører årlig service for å sikre at anlegget fungerer som det skal.

Godt vedlikehold og optimalisering

Med våre serviceavtaler kan du være trygg på at ditt tekniske anlegg blir ivaretatt på en profesjonell måte for å sikre optimal drift og beskytte dine verdier.

Ikon - temperaturmåler

Varme- og kjøleanlegg

For varme- og kjøleanlegg inkluderer våre serviceavtaler ulike tjenester som væskeanalyse, årlig kontroll, halvårskontroll, funksjonskontroll og oppstartskontroll.

Ikon - vifte

Ventilasjonsanlegg

Vi sørger for vedlikehold av ventilasjonsanlegg, inkludert filterbytte, funksjonskontroll, vurdering av systemvirkningsgrad og mekanisk rengjøring.

Ikon - vanndråpe med forstørrelsesglass

Sanitæranlegg

Innen sanitæranlegg tilbyr vi risikoanalyser, vannanalyser og filterskift for å sikre god vannkvalitet og hygieniske forhold.

Ikon - bakterie med kryss over

Legionella

Vi har også spesialisert kunnskap om håndtering av legionella, og våre serviceavtaler inkluderer risikoanalyse, årlig kontroll, halvårskontroll, månedlig kontroll og ukentlig kontroll.

Ønsker du å bestille en av våre serviceavtaler for ditt anlegg?

Ta kontakt med oss i Pentex AS for en hyggelig prat om dine behov.

Kontakt oss