Feilsøking og optimalisering av tekniske anlegg

Oppnå maksimal ytelse på ditt system

Kontakt oss

Sikkerhet, innemiljø og energieffektivitet i fokus

Pentex AS tilbyr feilsøking og optimalisering av tekniske anlegg som ikke fungerer optimalt. Dette inkluderer både nye anlegg med driftsproblemer og eksisterende anlegg som har endrede forutsetninger, for eksempel endringer i temperatur, bruk eller energikilder, som oljekjeler til varmepumper og fjernvarme samt EL-kjel til varmepumper og biobrensel.

Ikon - prikker

Visste du at …

Vi følger forskriftene (TEK17) som krever at varme- og kjøleinstallasjoner skal prosjekteres og utføres med fokus på sikkerhet, innemiljø, forventede ytelseskrav, regulering og energieffektiv drift. Les mer om byggeteknisk forskrift her.

Tekniske installasjoner i nye anlegg

Dagens tekniske installasjoner i nye bygg og anlegg blir stadig mer avanserte og automatiserte. Disse installasjonene, som for eksempel lavtemperaturanlegg med gulvvarme, er avhengige av samspillet mellom ulike komponenter, og det blir satt opp flere automatiserte trinn som skal utføres før en alarm utløses.

Et eksempel på dette er …

Et ventilasjonsanlegg prioriterer alltid frikjøling før kjølemaskinen aktiveres, og når vinteren nærmer seg, stopper kjølingen og varmegjenvinningssystemet tar over for å gjenvinne varmen i bygget. Deretter kan et ettervarmebatteri brukes for å oppnå ønsket temperatur. Denne prosessen er avhengig av temperatursensorer både inne og ute. Hvis det oppstår feil i noen av disse trinnene, kan det føre til både kjøling og oppvarming samtidig.

Tekniske installasjoner i eksisterende anlegg

Det kan også oppstå driftsproblemer i eksisterende anlegg når forutsetningene endres.

Hvis et eldre høytemperaturanlegg med en oljekjel blir omgjort til et lavtemperaturanlegg med varmepumpe som ny energikilde, kan det oppstå utfordringer med å oppnå god systemvirkningsgrad (SCOP) for varmepumpen hvis forutsetningene ikke er riktige. For å få maksimal effektivitet ut av en varmepumpe, er riktig temperaturforhold viktig.

Varmepumpeanlegg har vanligvis 100 % backup fra en EL-kjel. Backup-systemet aktiveres når arbeidstemperaturen blir for høy for varmepumpen eller når varmepumpen slår seg på eller av et visst antall ganger. Dette kan resultere i en lavere systemvirkningsgrad for anlegget, og nedbetalingsperioden, på for eksempel 5 år, kan øke til 15 år. Pentex AS gjennomgår driften av anlegget for å sikre at alle forutsetninger er på plass for å oppnå optimal systemvirkningsgrad i driftsperioden.

Vil du vite mer om vårt arbeid med tekniske anlegg?

Ta kontakt for en hyggelig prat.

Kontakt oss